Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Wtorek, 21 listopada 2017 r. Imieniny: Janusza, Marii, Reginy


photo
Kadra nauczająca
Wyższa Szkoła Bezpieczeń„stwa w Przemyś›lu


Chlubą uczelni jest wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia. W wielu przypadkach są… to znani profesorowie i doktorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Uniwersytetu w Rzeszowie, Politechniki w Lublinie, Politechniki w Rzeszowie, oraz Uniwersytetów z Ukrainy.

Instytut Ekonomii
 

 1. prof. dr hab. Dajnowski Jurij
 2. prof. dr hab. inż. Hudym Wasyl
 3. prof. dr hab. Mizyuk Bohdan
 4. prof. nadzw dr hab. Cilecki Eugeniusz
 5. dr Henryk Fedewicz
 6. dr Piotr Kozłowski
 7. dr Ryszard Gł‚ukowski
 8. dr Kawecki Andrzej
 9. dr Kaczanowski Jan
 10. dr Mał‚ek Stanisław.
 11. dr Tomasz Józef Barański.
 12. dr Bogdan Ogonowski.
 13. dr Grzegorz Zają…c
 14. mgr Knyshyk Natalija
 15. mgr Smyk Edward
 16. mgr inż. Piotr Kisiel
 17. mgr Ewa Szwed
 18. mgr inż.  Artur Olszański
 19. mgr Stanisław Kolanko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.