Rekrutacja - Nabór na studia II stopnia (Plac Czackiego 2 - Przemyśl )
| www.wsg.edu.pl |

Informacje na temat studiów magisterskich :
Plac Czackiego 2 
tel. 16 676 00 76
NABÓR NA STUDIA I STOPNIA -
WSG PRZEMYŚšL
OD CZERWCA 2013 r. 
DO 20.10.2013 r..