Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa
Wtorek, 16 listopada 2010 r - 10:45:00 | www.wsg.edu.pl |

Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa

 
Studia skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać‡ specjalistyczne uprawnienia do nauki przedmiotów „Edukacja dla bezpieczeństwa”, oraz pracowników administracji pań„stwowej i samorzą…dowej, którzy realizują… zadania z zakresu kształ‚cenia młodzieży i bezpieczeĹństwa publicznego.

Wiecej w zakładce " Studia Podyplomowe "