Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 kwietnia 2018 r. Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego


photo
nowa specjalność
| Admin
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE LOTNICZYM zapraszamy!


Misja kształcenia
      BranĹźa lotnictwa cywilnego (komercyjnego) rozwija się niezwykle dynamiczne. Zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów branży lotniczej wymaga odpowiedniego podejścia, wiedzy i umiejętności. Wystepuje potrzeba wykwalifikowanych specjalistów z zakresu logistyki przedsiębiorstw lotniczych, aby właściwie zarządzać przedsią™biorstwem lotniczym i konkurować na globalnym rynku lotniczym.
     Uczelnia wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom branĹźy lotniczej. Wiedza akademicka w połączeniu
z umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów umoĹźliwią profesjonalne podejście logistyczne w przedsią™biorstwie lotniczym.
Dla kogo studia
     Studia skierowane są do osób chcących pracować w branĹźy lotniczej,
a w szczególności w przedsiębiorstwach lotniczych i spedycyjnych związanych
z lotnictwem. Studia są skierowane równieĹź do osób pracujących juĹź w tej branĹźy celem podniesienia kwalifikacji zawodowych i poznania nowych trendów współczesnego świata, zarówno w  teorii i praktyce.
     Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich specjalizujących
się naukowo w logistyce przedsiębiorstw lotniczych jak i przez praktyków. Zajęcia mają charakter zarówno teoretyczny jak i jest prowadzone przygotowanie praktyczne.

Sylwetka absolwenta
   Absolwent uzyska dyplom licencjata zarządzania o specjalności logistyka przedsiębiorstwa lotniczego.
  Absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje do podjęcia pracy w szeroko rozumianej branĹźy lotniczej, w tym u przewoĹşnika lotniczego, w jednostkach ruchu lotniczego, obsłudze naziemnej, ochronie lotniska, porcie lotniczym.
  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy takĹźe w administracji państwowej (urząd lotnictwa cywilnego) i samorządowej
(w wydziałach i departamentach zajmujących się logistyk a w transporcie),
a także w firmach logistycznych o profilu międzynarodowym i spedycyjnych.
   Zwiększający się popyt na usługi lotnicze wymusza konieczność zwiększania wysoko wykwalifikowanych pracowników w transporcie lotniczym. Nasza specjalność wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw. Dzięki nam zwiększą się Państwa szanse na rynku pracy.

Wybrane wazniejsze przedmioty specjalności:
 • Ekonomia transportu.
 • Podstawy logistyki.
 • logistyka i organizacja systemu komunikacji lotniczej.
 • Międzynarodowe i europejskie prawo lotnicze i organizacje.
 • Logistyka portu lotniczego.
 • Logistyka przewoĹşnika lotniczego.
 • Organizacja i zarządzanie ruchem lotniczym.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacją w lotnictwie.
 • Międzynarodowy rozwój transportu lotniczego.
 • Odprawa i procedury celne.
 • Ochrona lotnictwa i współczesne zagroĹźenia.
 • System zarządzania jakością w logistyce.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.